• Płatnik zasiłków

    Płatnik zasiłków

    Płatnik zasiłków jest ustalany na cały kolejny rok. Jego ustalenie odbywa się poprzez określenie liczby osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada danego roku kalendarzowego. Nie zależnie, który podmiot ( zakład pracy lub ZUS ), zostanie płatnikiem, będzie on uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowym dla ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu. 

    Read More →