• Przekazywanie dokumentów do ZUS

    Płatnik - przekazywanie dokumentów

    Osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają z zasady obowiązkowi ubezpieczeń. Rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych polega na opłacaniu przez prowadzącego działalność składek za siebie, osób z nim  współpracujących, zatrudnianych pracowników jak również każdego innego ubezpieczonego jeśli wymagają tego przepisy. Płatnik składek w związku z powyższym jest zobowiązany do składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

    Read More →