rlop okolicznościowy na jakich zasadach jest przyznawany

Urlop okolicznościowy – kiedy i na jakich zasadach przysługuje?

No comment

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę różne rodzaje urlopów. Ważne wydarzenia takie jak ślub czy narodziny dziecka uprawniają zatrudnionego do skorzystania z dodatkowych dni wolnych ze względu na zaistniałe okoliczności. Komu i w jakich sytuacjach przysługuje urlop okolicznościowy?

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy związany jest z sytuacjami rodzinnymi, przysługuje każdemu pracownikowi, z którym zawarty jest stosunek pracy i obejmuje:

  • 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką;
  • 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Zasady udzielania urlopu

Pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę z wyprzedzeniem o potrzebie skorzystania z urlopu okolicznościowego. W przypadku nagłych wydarzeń, takich jak śmierć bliskiej osoby zatrudniony powinien jak najszybciej poinformować pracodawcę – najpóźniej drugiego dnia nieobecności w pracy. Pracownik składając wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego ma obowiązek załączyć dokument potwierdzający okoliczność z tytułu której urlop ma zostać przyznany – np. akt zgonu. W sytuacji gdy nie jest to możliwe wcześniej, zatrudniony powinien jak najszybciej donieść brakującą dokumentację.

Warto pamiętać, że niewykorzystany urlop okolicznościowy nie przechodzi na kolejny rok

Czy pracodawca może odmówić przyznania urlopu okolicznościowego?

Zgodnie z rozporządzeniem pracodawca jest zobowiązany w sytuacjach uprawniających pracownika do skorzystania z urlopu okolicznościowego do udzielenia go. Czyli pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu okolicznościowego.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Wynagrodzenie przysługujące za urlop okolicznościowy jest liczone analogicznie do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. W obliczaniu stawki należnej za dzień urlopu okolicznościowego bierze się pod uwagę wartość zmiennych składników wynagrodzenia pracownika z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie. W sytuacji gdy wydarzenie uprawniające do udzielenia urlopu okolicznościowego ma miejsce w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym, pracownikowi nie przysługuje z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia, a jego urlop wypoczynkowy nie ulega przedłużeniu.