Grudzień 11

Program Aktywizacja – koło ratunkowe dla przedsiębiorczych Polaków

program aktywizacja

Jeżeli jesteś nowym przedsiębiorcą i chcesz zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy w pierwszym roku prowadzenia własnej firmy. Program Aktywizacja jest właśnie dla Ciebie. Wystarczy, że w ciągu ostatnich 60 dni założyłeś własny biznes, wejdziesz na stronę www.ProgramAktywizacja.pl i przyłączysz się, a przez rok będziesz mógł korzystać z księgowości internetowej całkowicie za darmo. Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Program Aktywizacja – koło ratunkowe dla przedsiębiorczych Polaków została wyłączona
Październik 26

ZCNA – zgłoszenie do ubezpieczenia

ZCNA - zgłoszenie do ubezpieczenia

ZCNA jest formularzem ZUS przeznaczonym do  zgłoszenia jak i wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego danych o członku rodziny osoby ubezpieczonej  oraz do dokonywania zmiany lub korekty danych dotyczących członka rodziny.

Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania ZCNA – zgłoszenie do ubezpieczenia została wyłączona
Październik 19

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA  jest miesięczną deklaracja rozliczeniową na której każdy płatnik rozlicza wszystkie składki  a także świadczenia podlegające rozliczeniu w ciężar składek na poszczególne ubezpieczenia. Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA została wyłączona
Październik 19

Wysokość finansowania składek zleceniobiorców

Wysokość finansowania składek zleceniobiorców

Wysokość i zasady finansowania i obliczania składek na ubezpieczenia społeczne reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dalej zwana ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia społeczne składają się z ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego. Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Wysokość finansowania składek zleceniobiorców została wyłączona
Październik 16

Zaświadczenie o przychodzie emerytów i rencistów

Zaświadczenie o przychodzie emerytów i rencistów

Zaświadczenie o przychodzie emerytów i rencistów dotyczy tej grupy ubezpieczonych, którzy pobierają świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Pracodawcy jak również Zleceniodawcy są zobowiązani do powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zatrudnieniu emeryta lub rencisty oraz o kwocie przewidywanego osiągniętego przychodu.
Płatnik składek powinien bezzwłocznie po nawiązaniu współpracy z osobą pobierającą takie świadczenie poinformować o o tym fakcie organ rentowy.

Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Zaświadczenie o przychodzie emerytów i rencistów została wyłączona
Październik 16

Limit 30-krotności składek emerytalno-rentowych

Limit 30-krotności składek emerytalno-rentowych

Limit 30-krotności składek emerytalno – rentowych dotyczący rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie może w roku kalendarzowym przekroczyć trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Kwota rocznego ograniczenia w 2015 roku wynosi 118 770, 00 zł. Po jego przekroczeniu zaprzestaje się pobierania składek na te ubezpieczenia.

Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Limit 30-krotności składek emerytalno-rentowych została wyłączona
Październik 15

Zakończenie preferencyjnych składek ZUS

Zakończenie preferencyjnych składek ZUS

W momencie gdy zbliża się zakończenie preferencyjnych składek ZUS, które trwają przez okres 24 pełnych miesięcy opłacania składek, płatnik musi pamiętać o złożeniu dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, informujących o zmianie kodu ubezpieczenia oraz o opłacaniu składek od nowo obowiązującej podstawy.

Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Zakończenie preferencyjnych składek ZUS została wyłączona
Wrzesień 15

Chorujący przedsiębiorca

Chorujący przedsiębiorca

Przedsiębiorca, który podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i objął siebie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, przy zachowaniu terminu opłacania składki na to ubezpieczenie nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni, ma możliwość w przypadku zachorowania uzyskać świadczenie w postaci zasiłku chorobowego. Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Chorujący przedsiębiorca została wyłączona
Wrzesień 9

Obowiązek opłacania składek na FP

Obowiązek opłacania składek na FP

Zasady opłacania składek na Fundusz pracy (FP) regulują odpowiednio przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opłacanie tej składki za ubezpieczonych dotyczy m.in. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, pracodawców oraz zleceniodawców. Obecnie wysokość składki na FP wynosi 2,45% wymiaru podstawy składki. Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Obowiązek opłacania składek na FP została wyłączona
Sierpień 24

Składki na FEP

Składki na FEP

Pracodawcy zatrudniający osoby przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze od stycznia  2010 r. muszą odprowadzać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
(FEP) prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Stopa składki wynosi 1,5% podstawy wymiaru, którą stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Składki na FEP została wyłączona