Od 1 października 17% podatek oraz wyższe KUP

17% podatek od dochodów oraz wyższe koszty uzyskania przychodu

No comment

Już za niecały miesiąc wszyscy pracownicy, zleceniobiorcy oraz wykonawcy dzieł, których przychody nie przekroczą limitu pierwszego progu podatkowego, będą mieli prawo skorzystać z obniżonego podatku dochodowego! Nowy 17% podatek to nie jedyna przewidywana zmiana, ustawowo zmienią się również kwoty kosztów uzyskania przychodu dla w.w. grup osób.

17% podatek czyli niższe zaliczki na podatek dochodowy

Na ten moment wszystkie przychody do limitu  85 528 zł są opodatkowane stawką podatkową w wysokości 18%. Natomiast od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. zamiast stawki 18% stosować się będzie 17% podatek dla zaliczek obliczanych od wynagrodzeń wypłaconych od 1 października.

Co istotne, na wniosek zgłoszony przez podatnika, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w 2019 r. płatnicy zamiast stawki 17% mogą stosować stawkę 17,75%. Zabieg ten będzie służył zmniejszeniu ewentualnych niedopłat podatku przy rocznych rozliczeniach z US

Pomniejszeniu nie ulegną przychody uzyskane po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego. W takim przypadku nadal będzie obowiązywała druga stawka podatku wynosząca 32%.

Kto jeszcze zyska na zmianach?

Nowy 17% podatek będzie możliwy do zastosowania również przy umowach umów do 200 zł. Zmiana ta nie będzie obejmowała sobą przychodów uzyskanych przez obcokrajowców pracujących w oparciu o umowy zlecenie i dzieło (ryczałt).

Wyższy KUP

Drugą istotną zmianą jaka zostanie wdrożona od początku października jest podwyższenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o pracę. Wdrażane zmiany pozytywnie zaskakują ze względu na długą przerwę w dokonywaniu waloryzacji KUP – ostatnia miała miejsce 10 lat temu.

Nowe stawki prezentują się w sposób następujący:

KUP (stawka miesięczna) Obecne kwoty Kwoty po zmianach
przy 1 etacie 111,25 zł 250 zł
przy 1 etacie z dojazdem do miejsca pracy 139,06 zł 300 zł

Zmiana kwot zmniejszających podatek!

Większość osób zainteresowanych tematem, czyli osoby aktywne zawodowo, skupia się na fakcie że zostanie wprowadzony 17% podatek oraz wyższe KUP ale warto również nadmienić, że w zamian za to zostaną obniżone kwoty zmniejszającej podatek.

Na ten moment kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł na rok co daje miesięcznie kwotę równa 46,33 zł.

Od 1 października do 31 grudnia 2019 roku kwota zmniejszająca podatek dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł wyniesie 548,30 zł. W od 1 stycznia 2020 roku kwota ta wyniesie 525,12 zł.

Kwoty zmniejszające podatek:

  • od kwoty wolnej od podatku, 
  • dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000,
  • dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł

również ulegną obniżeniu.

Liczne zmiany ustawowe wypływające w bieżącym roku będą miały znaczący wpływ na rozliczenia podatkowe w roku 2020 za rok 2019.