Wiele osób już podczas studiów myśli o tym, aby uruchomić własny biznes. Czy studenci mogą liczyć na dofinansowania działalności gospodarczej? Jeśli tak, jakie trzeba spełnić warunki? Sprawdzamy, czy dofinansowanie dla studentów na działalność gospodarczą jest możliwe.

Działalność gospodarcza dla studenta. Jak złożyć wniosek? 

Procedura wnioskowania o założenie działalności gospodarczej w przypadku studentów przebiega dokładnie tak samo jak w przypadku wszystkich innych osób. Warto zaznaczyć, że zgodnie z polskim prawem założenie firmy jest w 100% bezpłatne. 

Wniosek o utworzenie firmy składa się za pośrednictwem formularza CEIDG-1. Należy w nim zawrzeć wszystkie podstawowe dane osobowe właściciela firmy a także nazwę i adres przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest także wskazanie numeru konta bankowego właściciela.

Wskazany formularz służy obecnie też do uzyskania numeru REGON, zgłoszenia identyfikacyjnego do urzędu skarbowego, wyboru formy opodatkowania oraz zgłoszenia się do ZUS. Dzięki temu wszystkie niezbędne formalności można załatwić za pomocą jednego dokumentu. W tej chwili całą procedurę uruchamiania firmy można zrealizować bez wychodzenia z domu za pośrednictwem rządowego portalu gov.pl. 

Dofinansowanie dla studentów na działalność gospodarczą

Prawie każdy rodzaj działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością posiadania środków finansowych, np. na zakup towaru, sprzętu do obsługi klientów, opłacenia najmu lokalu itd. Jeżeli osoba zakładająca firmę nie ma pieniędzy, wówczas prowadzenie działalności w sposób efektywny będzie niemożliwe. Na szczęście, jest sposób na pozyskanie środków. 

Mianowicie: istnieje możliwość uzyskania dofinansowania dla studenta na działalność gospodarczą. Obecnie liczba opcji na pozyskanie dofinansowania jest naprawdę bardzo duża. Dotację można otrzymać ze środków rządowych, funduszy unijnych bądź z urzędu pracy. Sporą popularnością cieszą się także kredyty studenckie. 

Nisko oprocentowana pożyczka rządowa 

Kilka miesięcy temu polski rząd uruchomił program pn. "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie", który realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym celem tej inicjatywy jest zmniejszenie bezrobocia oraz promocja indywidualnej działalności gospodarczej jako skutecznej formy zatrudnienia. Z tego typu dofinansowania mogą korzystać studenci, absolwenci oraz osoby bezrobotne. 

Nie są to bezzwrotne dotacje, tylko pożyczki. Studenci zakładający firmę mogą otrzymać w ramach tego funduszu maksymalnie 99 tysięcy złotych. Czas na spłatę wynosi aż 7 lat. Dodatkowo, taka pożyczka jest bardzo nisko oprocentowana. Oprocentowanie wynosi zaledwie 0,25 stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego.

Fundusze unijne i środki z urzędu pracy 

Dofinansowanie dla studentów na działalność gospodarczą z urzędu pracy przysługuje wyłącznie tym osobom, które studiują w trybie zaocznym. Obecnie studenci dzienni nie są uprawnieni do pobierania tych świadczeń. Jest to spowodowane tym, iż pieniądze mogą być pobierane wyłącznie przez osoby posiadające status bezrobotnego. 

Zarówno studenci dzienni jak i zaoczni mogą otrzymać pieniądze z funduszy unijnych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Aby otrzymać pieniądze, należy spełnić podstawowy warunek. Mianowicie: 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie można prowadzić działalności gospodarczej.

Źródło: https://cenabiznesu.pl/-jak-otrzymac-dofinansowanie-dla-studentow-na-dzialalnosc-gospodarcza