Liczba dostępnych modeli biznesowych jest obecnie bardzo zróżnicowana. Osoby, które są zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej, mogą postawić na przykład na franczyzę. Z roku na rok cieszy się ona coraz większą popularnością ze względu na niskie koszty a także fakt, iż otrzymujemy tutaj gotowy pomysł na biznes. W poniższym artykule tłumaczymy dokładnie, jak działa franczyza.

Franczyza - co to takiego?

Jak działa franczyza? Jest to rodzaj modelu biznesowego, który sprowadza się przede wszystkim do ścisłej współpracy dwóch podmiotów: franczyzodawcy i franczyzobiorcy. Franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy gotową koncepcję prowadzenia biznesu - know-how, logo, bazę kontaktów, asortyment i wiele, wiele innych. Franczyzodawca powinien także zaoferować swojemu partnerowi niezbędną pomoc potrzebną do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób efektywny. 

W zamian za przekazanie koncepcji biznesowej franczyzodawca otrzymuje opłatę licencyjną a także udziały w osiąganych przez franczyzobiorcę zyskach. Dzięki temu jest to transakcja korzystna dla obu stron umowy. Warto zaznaczyć, że otwarcie firmy w ramach franczyzy jest znacznie mniej ryzykowne aniżeli uruchamianie działalności gospodarczej od zera. Wynika to z tego, że we franczyzie już na starcie korzystamy ze znanego znaku towarowego, który cieszy się uznaniem w społeczeństwie.

 

Rodzaje franczyzy 

Jak działa franczyza? Omawiając działanie franczyzy nie sposób nie wspomnieć o podstawowych rodzajach tego popularnego modelu biznesowego. Specjaliści wyróżniają kilka modeli franczyzy. Są one następujące:

  • Franczyza usługowa. Ten model franczyzowy polega na tym, że klienci franczyzodawcy są obsługiwani przez franczyzobiorcę, który otrzymał know-how, znaki towarowe oraz wszelkie elementy wizualno-identyfikacyjne należące do franczyzodawcy. 

  • Franczyza dystrybucyjna. Jej istotą sprzedaż towarów przez franczyzobiorcę, które wyprodukował franczyzodawca. Sprzedaż prowadzi się w miejscu, które posiada logotypy franczyzodawcy. Miejsce sprzedaży musi być przygotowane w zgodzie ze wszystkimi wytycznymi wskazanymi przez franczyzodawcę. 

  • Franczyza produkcyjna. Zamiennie nazywa się ją franczyzą przemysłową. Polega ona na tym, że franczyzobiorca dzięki technologiom przekazanym przez franczyzodawcę samodzielnie prowadzi proces produkcyjny danego asortymentu. 

Franczyza a franszyza - najważniejsze różnice 

Czasem zdarza się, że niektórzy mylą ze sobą pojęcie franczyzy z franszyzą. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że są to dwa zupełnie różne terminy. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, franczyza oznacza określony model biznesowy. Z kolei franszyza to termin, który wykorzystywany jest w branży ubezpieczeniowej i oznacza on mniejszą odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej. 

W umowach polis wyróżnia się franszyzę integralną - określoną w umowie minimalną wartość szkody, za którą ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał. Istnieje także franszyza redukcyjna - udział własny w szkodzie. Chodzi tutaj o zmniejszenie odszkodowania o wskazaną kwotę. Mimo iż franszyza i franczyza to pojęcia brzmiące bardzo podobnie, w rzeczywistości każde z nich oznacza coś zupełnie innego. 

Źródło: https://cenabiznesu.pl/-jak-dziala-franczyza-jej-rodzaje