Monit to pojęcie oznaczające wezwanie do zapłaty lub ponaglenie, które jest kierowane przez wierzyciela do dłużnika. Najczęściej ma ono formę korespondencji tradycyjnej, wiadomości e-mailowej lub SMS-a. Podstawowym celem kierowania monitów jest przekonanie klienta, aby zdecydował się na uregulowanie swoich zaległości finansowych. Specjaliści zaliczają monit o zapłatę do grona podstawowych narzędzi z zakresu windykacji polubownej.

Monit o zapłatę - definicja pojęcia 

Monit o zapłatę to narzędzie stosowane przez wierzycieli, którzy chcą odzyskać należności od dłużników. Jest to formalne wezwanie lub przypomnienie o zapłacie kierowane w celu przypomnienia osobie zadłużonej, aby uregulowała wszystkie zaległości finansowe. 

Zazwyczaj monity mają formę pisemną. Najczęściej wysyła się je za pomocą poczty tradycyjnej, e-maili oraz SMS-ów. W monicie zawsze są zawarte podstawowe informacje, takie jak kwota zaległości oraz powód jej powstania, termin płatności oraz numer konta, na który powinna być wpłacona należność. 

W chwili obecnej w Polsce nie funkcjonują żadne regulacje prawne, które określałyby kwestię stosowania monitu przez wierzycieli. Z tego powodu każda instytucja może samodzielnie decydować o formie i treści takiego dokumentu. 

Rodzaje monitów 

Monity są dostarczane do dłużników w bardzo różnych formach, m.in. osobiście, listownie, e-mailowo, SMS-owo, faksem bądź poprzez rozmowę telefoniczną. W większości przypadków pierwszy monit jest wysyłany przez wierzyciela w celu przypomnienia o upływie terminu płatności. 

Wraz z upływem czasu wysyłane są także kolejne monity. Wówczas wielu wierzycieli w przesyłanych komunikatach powołuje się na zapisy Kodeksu cywilnego, które mówią o tym, że jednym z uprawnień wierzycieli jest możliwość żądania od dłużnika natychmiastowej spłaty całego zadłużenia. W monitach nie brakuje też informacji o tym, jakie dodatkowe konsekwencje mogą być w niedalekiej przyszłości wyciągnięte wobec dłużnika.

Mowa tu między innymi o naliczeniu odsetek karnych za opóźnienie, opłatach za wysyłanie monitów a także o wpisaniu dłużnika do rejestru dłużników, takiego jak BIK, BIG czy KRD. Wiele firm po pewnym czasie kieruje także sprawę na drogę sądową, co skutkuje wszczęciem egzekucji komorniczej, a następnie zajęciem rachunku bankowego dłużnika. 

Co zrobić po otrzymaniu monitu?

Wiele osób po otrzymaniu monitu nie wie, co powinno zrobić. Należy pamiętać o tym, że monity są zaliczane do grona metod windykacji polubownej, dlatego trzeba to traktować jako chęć wierzyciela do załatwienia sprawy w sposób ugodowy dla obu stron. Zdecydowanie najlepszą reakcją jest oczywiście jak najszybsze uiszczenie całej zaległości finansowej. Dzięki temu nie będziemy musieli ponosić dodatkowych kosztów w postaci odsetek czy opłat za przesyłanie kolejnych monitów - nie wspominając już o egzekucji komorniczej. 

Niestety, sytuacja finansowa dłużnika może być trudna, w związku z czym nie każdy ma możliwość natychmiastowego uregulowania wszystkich zaległości finansowych. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z przedstawicielem wierzyciela i przedstawienie wszystkich informacji na temat swoich możliwości finansowych. Wiele firm zgadza się na rozłożenie długu na raty, co jest świetnym rozwiązaniem dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

Źródło: https://alterweb.pl/-monit-o-zaplate-narzedzie-windykacji-polubownej