Już za niecały miesiąc wszyscy pracownicy, zleceniobiorcy oraz wykonawcy dzieł, których przychody nie przekroczą limitu pierwszego progu podatkowego, będą mieli prawo skorzystać z obniżonego podatku dochodowego! Nowy 17% podatek to nie jedyna przewidywana zmiana, ustawowo zmienią się również kwoty kosztów uzyskania przychodu dla w.w. grup osób.

17% podatek czyli niższe zaliczki na podatek dochodowy

Na ten moment wszystkie przychody do limitu  85 528 zł są opodatkowane stawką podatkową w wysokości 18%. Natomiast od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. zamiast stawki 18% stosować się będzie 17% podatek dla zaliczek obliczanych od wynagrodzeń wypłaconych od 1 października. Co istotne, na wniosek zgłoszony przez podatnika, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w 2019 r. płatnicy zamiast stawki 17% mogą stosować stawkę 17,75%. Zabieg ten będzie służył zmniejszeniu ewentualnych niedopłat podatku przy rocznych rozliczeniach z US Pomniejszeniu nie ulegną przychody uzyskane po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego. W takim przypadku nadal będzie obowiązywała druga stawka podatku wynosząca 32%.

Kto jeszcze zyska na zmianach?

Nowy 17% podatek będzie możliwy do zastosowania również przy umowach umów do 200 zł. Zmiana ta nie będzie obejmowała sobą przychodów uzyskanych przez obcokrajowców pracujących w oparciu o umowy zlecenie i dzieło (ryczałt).

Wyższy KUP

Drugą istotną zmianą jaka zostanie wdrożona od początku października jest podwyższenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o pracę. Wdrażane zmiany pozytywnie zaskakują ze względu na długą przerwę w dokonywaniu waloryzacji KUP - ostatnia miała miejsce 10 lat temu. Nowe stawki prezentują się w sposób następujący:
KUP (stawka miesięczna) Obecne kwoty Kwoty po zmianach
przy 1 etacie 111,25 zł 250 zł
przy 1 etacie z dojazdem do miejsca pracy 139,06 zł 300 zł

Zmiana kwot zmniejszających podatek!

Większość osób zainteresowanych tematem, czyli osoby aktywne zawodowo, skupia się na fakcie że zostanie wprowadzony 17% podatek oraz wyższe KUP ale warto również nadmienić, że w zamian za to zostaną obniżone kwoty zmniejszającej podatek. Na ten moment kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł na rok co daje miesięcznie kwotę równa 46,33 zł. Od 1 października do 31 grudnia 2019 roku kwota zmniejszająca podatek dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł wyniesie 548,30 zł. W od 1 stycznia 2020 roku kwota ta wyniesie 525,12 zł. Kwoty zmniejszające podatek:
  • od kwoty wolnej od podatku, 
  • dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000,
  • dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł
również ulegną obniżeniu. Liczne zmiany ustawowe wypływające w bieżącym roku będą miały znaczący wpływ na rozliczenia podatkowe w roku 2020 za rok 2019.