Gdy przedsiębiorca ma problem z interpretacją przepisów prawa podatkowego, może ubiegać się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że o interpretację przepisów można zwrócić się również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czy indywidualna interpretacja ZUS wydawana jest na wszystkie tematy?

Kto może złożyć wniosek?

Do złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji uprawnieni są przedsiębiorcy, czyli osoby które prowadzą działalność gospodarczą jako:
 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne, które nie jest osobami prawnymi, ale posiadają zdolność prawną (np. spółki komandytowe, spółki jawne).

Sprawy w jakich wydawane są interpretacje

Zgodnie z artykułem 34 ustawy Prawo Przedsiębiorcy przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w danej sprawie, dotyczącej obowiązku świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne. Indywidualna interpretacja ZUS wydawana jest w sprawach dotyczących:
 • obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

W jakich sprawach ZUS nie wydaje interpretacji?

ZUS co do zasady nie wyda interpretacji, jeżeli wniosek dotyczy m.in.:
 • obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • uznania pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • świadczeń, tj. emerytur, rent, zasiłków,
 • składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, (zapytania o podleganie ustawodawstwu/systemowi ubezpieczeń społecznych).

Indywidualna interpretacja ZUS - składanie wniosku

Wnioski rozpatrywane są przez dwa oddziały ZUS:
 • Oddział ZUS w Gdańsku (dla osób prowadzących działalność w Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze).
 • Oddział ZUS w Lublinie (dla prowadzących działalność w Bielsku - Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu).
Na stronie ZUS dostępny jest formularz USI czyli wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Można go złożyć osobiście, przez PUE lub przesłać pocztą. ZUS wydaje interpretację w ciągu 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku. Jeżeli nie wyda w tym termie interpretacji wówczas w 31. dniu stanowisko przedstawione we wniosku uznaje się za prawidłowe.  Gdy przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją ZUS, to może się od niej odwołać. Ma na to miesiąc od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się do sądu okręgowego za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Czy indywidualna interpretacja ZUS jest bezpłatna?

Opłata za wydanie pisemnej interpretacji to koszt 40 zł. Należy ją wpłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek właściwego oddziału. Gdy we wniosku przedstawiona więcej niż jeden stan faktyczny lub przyszłe zdarzenie, wówczas opłata wynosi wielokrotność przedstawionych stanów lub zdarzeń.