Przedsiębiorcy często zastanawiają się nad zaliczeniem leasingu za samochód osobowy do kosztów uzyskania przychodów – starają się bowiem jak najwięcej wydatków wliczyć w koszty firmowe. Na czym dokładnie polega leasing? Jakie niesie za sobą konsekwencje podatkowe?

Leasing operacyjny samochodu osobowego

Samochód użytkowany w ramach leasingu operacyjnego nie podlega amortyzacji – nie może zostać zaliczony do środków trwałych przedsiębiorcy. Odpisów amortyzacyjnych pojazdu dokonuje firma leasingowa, gdyż to ona jest właścicielem samochodu. Co z kosztami dotyczącymi użytkowania auta? Opłaty za paliwo, myjnię lub naprawy należy wliczać bezpośrednio w koszty podatkowe. Warto pamiętać, że przedsiębiorca nie ma tutaj obowiązku przeprowadzić kilometrówki dla celów podatku dochodowego. Ponadto do kosztów zaliczane są także raty leasingowe i opłata wstępna, natomiast podatek VAT płacony jest wraz z każdą z tych opłat. Leasingobiorca ma prawo do wykupu auta po zakończeniu okresu trwania umowy.

Leasing finansowy samochodu osobowego

Wybierasz leasing finansowy samochodu? W tym przypadku do kosztów podatkowych możesz zaliczyć tylko odsetkową część raty (pod warunkiem, że została opłacona). Warto także pamiętać o obowiązku zapłacenia podatku VAT od całości transakcji, już na jej początku – nie będzie on naliczony włącznie od czynszu inicjalnego, ale z góry od wszystkich płatności dotyczących całego okresu leasingu. W przypadku tej formy leasingu to leasingobiorca ma prawo do amortyzacji pojazdu.

Rodzaje amortyzacji

Najczęściej stosowane rodzaje amortyzacji to liniowa i indywidualna. W przypadku pierwszej stawka wynosi 20% i wynika z załącznika do ustawy o PIT, a pojazd amortyzowany jest przez 5 lat. Amortyzację indywidualną stosuje się w przypadku samochodów użytkowanych – użytkowanych wcześniej przez minimum 6 miesięcy. Dotyczy również pojazdów ulepszonych, czyli takich, na które przed wprowadzeniem do ewidencji poniesione zostały nakłady w wysokości minimum 20% ich początkowej wartości. W skali roku maksymalna stawka amortyzacji wynosi 40% – dzięki temu możliwe jest skrócenie okresu amortyzacji do 2,5 roku.

Zobacz też:

badania wstępne do pracy

okres próbny

ile dni urlopu przysługuje