W momencie gdy zbliża się zakończenie preferencyjnych składek ZUS, które trwają przez okres 24 pełnych miesięcy opłacania składek, płatnik musi pamiętać o złożeniu dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, informujących o zmianie kodu ubezpieczenia oraz o opłacaniu składek od nowo obowiązującej podstawy.

Czas trwania preferencyjnych składek

Przedsiębiorcy, którym przysługuje ulga ZUS, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania swej działalności mają możliwość opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, jednak nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonej w danym roku kalendarzowym. Ważnym aspektem przy wyliczaniu czasu trwania preferencyjnych składek jest  dzień rozpoczęcia wykonywanej działalności gospodarczej ze względu na fakt, że do tego okresu bierze się pod uwagę wyłącznie pełne miesiące kalendarzowe. Więc jeśli przykładowo przedsiębiorca rozpoczął działalność pierwszego dnia danego miesiąca, wówczas po upływie 24 miesięcy powinien on rozpocząć opłacanie standardowego ZUS-u. Natomiast rozpoczęcie działalność w trakcie miesiąca, skutkuje tym, że niepełny miesiąc nie będzie wliczany do podstawowego okresu trwania preferencyjnych składek. Dla zobrazowania sytuacji gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność z dniem 23 sierpnia 2013 roku, korzysta z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS do 31 sierpnia 2015 roku. Pełne składki ZUS zaczyna odprowadzać od września 2015 (płatne w październiku). Polecamy: Katalog stron Katalogin.pl Darmowy katalog SEO

Dokumentacja i terminy złożenia formularzy

O zmianie kodu tytułu ubezpieczenia płatnik składek powinien poinformować ZUS, poprzez złożenie odpowiednich formularzy:
  • w ciągu 7 dni od powstałej zmiany, należy dokonać wyrejestrowania na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 XX , podając przy tym kod przyczyny 600,
  • kolejno również w ciągu 7 dni od powstałej zmiany, należy dokonać zarejestrowania do ubezpieczeń społecznych ZUS ZUA  z kodem 05 10 XX. Obowiązkowo podlega się ubezpieczeniom: emerytalnemu,rentowemu,wypadkowemu, ubezpieczeniu zdrowotnemu ( co do zasady zawsze ), gdy nie posiada się innych tytułów do ubezpieczenia. Przy obowiązkowym ubezpieczeniu emerytalno-rentowym dobrowolności w opłacaniu podlega wyłącznie składka na ubezpieczenie chorobowe.

Deklaracja DRA

Za miesiąc, w którym na deklaracji DRA wykazywana jest zmiana wysokości składek ( ze względu na przejście z preferencyjnych składek ZUS na zwykły ) płatnik rozliczający składki wyłącznie za siebie musi pamiętać o przekazaniu tej deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od momentu obowiązywania nowym podstawą do ubezpieczeń dla przedsiębiorcy dochodzi również opłacanie składki na Fundusz Pracy. Zobacz też: >> Do kiedy płacić VAT, ZUS i dochodowy ?