Zgodnie ze zmianami które weszły w życie pod koniec 2017 roku wiek emerytalny w Polsce został obniżony. Warto pamiętać że w  latach 2013 - 2017 wiek emerytalny w Polsce był jednakowy dla wszystkich i wynosił 67 lat. Osiągnięcie wieku emerytalnego, to ukończenie odpowiedniego roku życia, który uprawniającego do zaprzestania aktywności zawodowej i otrzymywania świadczenia - emerytury.

Wiek emerytalny przed zmianami

W latach 2013 - 2017 wiek emerytalny wynosił 67 lat był taki sam dla wszystkich. Co spowodowało wydłużeni okresu aktywności zawodowej o 2 lata w przypadku mężczyzn,  a w przypadku kobiet był to wzrost aż o 7 lat. Października 2017 roku przyniósł powrócenie poprzednie obowiązujących limitów.

Obecnie wiek emerytalny kobiet i mężczyzn

 Zmiana z  października 2017 roku obowiązuje do dzisiaj i obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi:
  • 60 lat w przypadku kobiet
  • 65 lat w przypadku mężczyzn.

Obniżony wiek emerytalny

Obecnie obowiązuje także pojęcie obniżonego wieku emerytalnego. Obniżenie wieku wynika to z przepisów szczególnych dotyczących danych grup zawodowych. Zwykle obniżony wiek emerytalny jest niższy od powszechnego o 5 do 15 lat i dotyczy grup zawodowych wykonujących prace w szczególnie niebezpieczne i w ciężkich warunkach. 

Wiek emerytalny w Europie

Analizując wiek przejścia na emeryturę w europie obecnie w Polsce jest on niższy niż w większości krajów europejskich. Kraje zachodnie obecnie wprowadzają wydłużenie wieku emerytalnego oraz jego zrównanie między płciami np. Francja, Dania, Islandia, Holandia, Belgia, Niemcy. Norwegia, Hiszpania mają próg emerytalny na poziomie 67 lat dla obu płci. Natomiast większość pozostałych krajów – 65 lat. Jedynie takie kraje jak Ukraina, Rosja, Mołdawia, Białoruś i Albania utrzymują różnice w wieku emerytalnym między płciami.