Jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny w I kwartale bieżącego roku doszło do zarejestrowania aż 95 300 podmiotów gospodarczych. W stosunku do I kwartału 2018 roku jest to wzrost na poziomie 4,3% - co oznacza, że z roku na rok coraz więcej osób stwierdza, iż jednoosobowa działalność gospodarcza będzie ich źródłem sukcesu! Jednak zanim zacznie się aktywnie działać na rynku przedsiębiorców, należy dokonać pełnych formalności związanych z założeniem własnej jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy każdego dotyczy ten obowiązek? Gdzie się zarejestrować? Jakie dane trzeba podać przy rejestracji? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym artykule.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - kto ją może założyć?

Dzięki prawom zagwarantowanym obywatelom Polski przez Konstytucję RP, każda osoba która ukończyła 18 lat tzn. została osobą pełnoletnią ma możliwość prowadzić własną jednoosobową działalność gospodarczą. Prowadzenie działalności w świetle ustawy odnosi się do jej zakładania, wykonywania wszelkiego rodzaju czynności w związku z jej podjęciem, zawieszeniem czy zakończeniem.

Kiedy nie trzeba rejestrować działalności?

Nie ma obowiązku rejestrować działalności przedsiębiorca będący osobą fizyczną, której przychody z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Obecnie w 2019 roku kwota ta wynosi 1125 zł. Przedsiębiorca którego działalność nie jest rejestrowana nie musi:
 • płacić z tego tytułu składek w ZUS,
 • płacić zaliczek na podatek,
 • prowadzić rozbudowanej księgowości tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jak ją założyć?

W sytuacji ustalenia obowiązku rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w pierwszym kroku należy wypełnić formularz CEIDG-1 na stronie ministerstwa lub przez portal e-PUAP. W dzisiejszych czasach dróg do wypełnienia tego obowiązku jest kilka, przedsiębiorca może złożyć wniosek:
 • elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
 • elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego - portal e-PUAP,
 • listem poleconym (poświadczonym notarialnie),
 • osobiście, w urzędzie miasta lub gminy.

Jakie informacje powinniśmy mieć przygotowane do złożenia wniosku?

Jak do każdej ważnej czynności w naszym życiu, tak i do zakładania własnej działalności gospodarczej powinniśmy się odpowiednio przygotować. Warto wiedzieć, jakie dane będziemy musieli przekazać w trakcie uzupełniania wniosku. Nie licząc konieczności podania własnych podstawowych danych osobowych musi również określić:
 • nazwę firmy,
 • kody PKD związane z zakładaną działalnością,
 • adres przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy,
 • liczbę zatrudnianych pracowników,
 • dane dotyczące ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • formę opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • informacje o rachunkach bankowych,
 • informację o ewentualnym pełnomocnictwie.
Warto wiedzieć, że jeżeli ma się jakiekolwiek wątpliwości w trakcie dokonywania rejestracji działalności, zawsze można skorzystać z pomocy konsultanta Centrum Pomocy CEIDG. Kontakt z nimi można nawiązać poprzez wypełnienie wniosku lub połączenie telefoniczne z centralą.

Zarejestrowana jednoosobowa działalność gospodarcza - jaki następny krok?

Po dokonaniu rejestracji ważnym jest pamiętać, o kilku obligatoryjnych czynnościach jakimi są:
 • zgłoszenie do ZUS,
 • rejestracja VAT – jeśli przedsiębiorca będzie podatnikiem VAT,
 • rejestracja kasy fiskalnej – jeśli ten wymóg będzie dotyczył przedsiębiorcy,
 • wpis do rejestru działalności regulowanej – jeżeli rodzaj działalności gospodarczej będzie wymagał dodatkowych zezwoleń/koncesji.