Kalkulator płacy - brutto / netto / pełny koszt pracodawcy

Kalkulator płacy przelicza kwotę brutto wpisując kwotę netto należnego wynagrodzenia oraz wylicza całkowity koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę. Przy pomocy kalkulatora płacy można przeanalizować wszelkie obciążenia z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzenia, wyliczyć składki ZUS oraz określić sumę należną do wypłaty w ramach honorarium.

Kalkulator wynagrodzeń netto - brutto

Jak działa kalkulator płacy?

Kalkulator płacy pozwala oszacować wielkość obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika oraz wyliczyć składki ZUS za niego należne, a na koniec określić kwotę do wypłaty (wynagrodzenie netto). Oprócz przeliczenia brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator szacuje całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem.

Zobacz więcej na : Kalkulator płacy.