Przerwa na papierosa może być istotną kwestią dla osób palących. Czy w ogóle pracownikowi przysługuje taka przerwa?

Przerwa na papierosa w świetle przepisów prawa

W kodeksie prawa nie znajdziemy regulacji, która określałaby czy przerwa na papierosa jest dopuszczalna, czy nie. Można jednak znaleźć tam informacje o innych przerwach. Artykuł 134 kodeksu pracy określa, że pracownikowi, który pracuje minimum 6 godzin, przysługuje 15 minut przerwy. Czas przerwy nie jest wskazany, powinno to być uregulowane wewnętrznym regulaminem.

W przypadku pracowników biurowych, którzy wykonują pracę przy komputerze, przewidziane są dodatkowe przerwy. Z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy dowiadujemy się, że pracownikowi, który pracuje przy komputerze, przysługuje 5 minut przerwy za każdą godzinę pracy. Żadne polskie prawo nie zabrania wykorzystania przysługujących przerw na zapalenie papierosa.

Dodatkowe przerwy nie wynikający z kodeksu pracy

Wymienione we wcześniejszym artykule przysługujące przerwy są obligatoryjne dla wszystkich pracowników, natomiast pracodawca może wprowadzić inne, dodatkowe przerwy. Kodeks pracy jedynie reguluje, że może być ustalona jedna taka dodatkowa przerwa, która nie będzie się wliczać do czasu pracy.

To jak pracownik wykorzysta tę przerwę, zależy tylko od niego. Może w tym czasie zjeść lunch, zapalić papierosa czy załatwić prywatną sprawę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, że ta dodatkowa przerwa musi zostać uwzględniona w regulaminie pracy i umowie, którą podpisał z pracownikiem. Podsumowując, prawo nie uwzględnia precyzyjnie przerwy na papierosa, jednocześnie nie określa, co pracownik może robić podczas innych przerw. Osoba paląca bez problemu może wykorzystać je na zapalenie papierosa.

Zobacz też:
kalkulator pracodawcy