Pierwsza pomoc w firmie jest tematem obszernym za który odpowiada pracodawca. Ma on obowiązek zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu pierwszej pomocy czyli między innymi zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy. To pracodawca organizuje punkty pierwszej pomocy i apteczki w konsultacji z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami Powinien on też powierzyć obsługę punktów pierwszej pomocy i apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom oraz odpowiednio przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Pierwsza pomoc - apteczki

Przepisy nie wskazują gdzie powinny być usytuowane punkty pierwszej pomocy czy apteczki. Jednak powinny one być odpowiednio oznaczone oraz umiejscowione w widocznym miejscu w zakładzie pracy oraz co ważne musi być do nich łatwy dostęp. Przy punktach pierwszej pomocy oraz apteczkach należy umieścić instrukcje pierwszej pomocy oraz wykaz osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy.

Wyposażenie apteczki

Obecnie nie ma przepisów, które precyzowały by, jakie apteczka w firmie powinna posiadać wyposażenie. Jednak muszą to być środki do udzielania pierwszej pomocy uzależnione od ilości pracowników, rodzaju i natężenia zagrożeń, zakresu prowadzonej działalności. Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przedstawił propozycje wyposażenia apteczki, gdzie zakłada udzielanie pierwszej pomocy 1 osobie (maksymalnie 2 osobom) przez przygodnego ratownika. Przykładowa podstawowa apteczka zakładowa pierwszej pomocy powinna zawierać tylko środki opatrunkowe i sprzęt ratunkowy, w szczególności:
 • instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • latarkę elektryczną lub jednorazową latarkę chemiczną,
 • nożyczki lub nóż,
 • gazę opatrunkową sterylną (kompresy gazowe) – 4 opakowania,
 • bandaż elastyczny – 4 opakowania,
 • chustę trójkątną – 2 sztuki,
 • elastyczną siatkę opatrunkową – 2-3 rozmiary,
 • agrafki – 4 sztuki.,
 • maseczkę do sztucznego oddychania metodą „usta-usta”,
 • rękawiczki gumowe – 3 pary,
 • folię termoizolacyjną srebrno-złotą (NRC) – 1-2 sztuki,
 • plaster zwykły – 2 rolki,
 • plastry z opatrunkiem (kilka rozmiarów).

Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy

Pracodawca jako, która jest odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Osoby te powinny być przeszkolone w zakresie udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku. Przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy można nabyć w ramach zwykłych szkoleń bhpPracodawca ma także obowiązek przekazać załodze informacje o pracownikach, którzy zostali wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy. Należy także pamiętać że liczba osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w danym zakładzie pracy powinna być uzależniona od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.