Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków prac. Obowiązek ten obejmuje też działania zmierzające do złagodzenia skutków pracy podczas upałów. Te dodatkowe obowiązki pracodawcy nie są jednak bezpośrednio uregulowane w przepisach prawa pracy. Wynikają one głównie z rozporządzeń resortu pracy. Dowiedz się jak upały w pracy wpływają na obowiązki pracodawcy.

Upały w pracy - zapewnienie wody

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów praca wykonywana w warunkach podwyższonej temperatury powietrza odbywa się:
  • na otwartej przestrzeni w temperaturze ponad 25 stopni C,
  • w pomieszczeniach zamkniętych przy temperaturze ponad 28 stopni C.
Przy pracy w takich temperaturach pracodawca zobowiązany dostarczyć pracownikom bezpłatne napoje. Przepisy jednak nie wskazują jaka ilość napojów powinna przypadać na pracownika oraz w jaki sposób powinna być mu dostarczona. Według stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych. Pracownikom podczas upałów, którzy wykonują tzw. pracę brudzącą, na otwartej przestrzeni, pracodawca dla celów higienicznych ma obowiązek dostarczyć około 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika. Według przepisów pracodawca ma obowiązek zapewniania bezpłatnych napojów i wody dla celów higienicznych i nie może w zamian za to wypłacić pracownikowi pieniędzy. Dodatkowo przepisy nie przewidują innych świadczeń na rzecz pracowników związanych z pracą w wysokich temperaturach.

Wentylator sposób na upały w pracy

Upały w pracy są dotkliwe także  dla pracowników w biurach, którzy często oczekują od pracodawcy zakupu wiatraków czy klimatyzacji.  Jednak żadne przepisy nie zobowiązują pracodawce do zapewnienia klimatyzacji, wentylatora oraz rolet okiennych. Czyli ich zakup i  zamontowanie zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy.

Upały w pracy a wcześniejsze wyjścia pracowników

Nie ma przepisów, które określały by górną granice temperatury po której przekroczeniu pracownik może nie wykonywać pracy, a pracodawca zobowiązany jest zwolnić go do domu. Wcześniejsze wyjścia pracowników do domu w trakcie upałów a takim razie zależą wyłącznie od decyzji pracodawcy.