Stworzenie statutu spółki komandytowo-akcyjnej to nie jedyny warunek, aby było możliwe powstanie spółki. W celu nadania spółce podmiotu prawa należy ją wpisać do rejestru przedsiębiorców. Dodatkowo przed wpisaniem spółki do rejestru należy wypełnić dodatkowe formalności określone w kodeksie spółek handlowych.

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej

Statut spółki komandytowo-akcyjnej jest podstawą jej funkcjonowania i stanowi jeden z elementów umowy założycielskiej spółki. Umowa założycielska musi zawierać dodatkowo zgodę na zawiązanie spółki i brzmienie statutu wyrażoną przez akcjonariuszy. Wymienione dokumenty muszą zachować formę aktów notarialnych.

Przeczytaj więcej na temat powstawania spółki komandytowo-akcyjnej.