Zatrudniając pracownika mamy do wyboru wiele rodzajów umów, które możemy z nim podpisać. Tak jak w przypadku każdej zawieranej umowy, również przy umowach o pracę obowiązuje zasada swobodnego kształtowania umów.

Umowa o pracę według przepisów prawa musi spełniać pewne wymogi. Umowa o pracę powinna zawierać dokładne dane odnośnie do rodzaju wykonywanej pracy, miejsca jego wykonywania, ustalonego wynagrodzenia i godzin pracy oraz daty jej rozpoczęcia. Ważną informacją dla pracownika są korzyści, jakie przysługują przy umowie o pracę, które nie będą nas dotyczyć przy umowe zlecenie czy o dzieło. Do tych korzyści zaliczamy możliwość udzielenia urlopu wypoczynkowego czy gwarancję minimalnego wynagrodzenia o pracę.

Rodzaje umów o pracę

Wyróżniamy następujące umowy o pracę:

  1. Umowa o pracę na czas określony;
  2. Umowa o pracę na czas nieokreślony;
  3. Umowa o pracę na okres próbny;
  4. Umowa na zastępstwo;
  5. Umowa na czas wykonania określonej pracy

Charakterystyka umów o pracę

Umowa o pracę na czas określony

W przypadku umowy o pracę na czas określony z góry jest określany okres zatrudnienia. Należy pamiętać, że trzecia podpisana umowa na czas określony będzie traktowana jak umowa na czas nieokreślony, jeżeli przerwa między umowami nie będzie trwała więcej niż miesiąc.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Adekwatnie do poprzedniej umowa, umowa na czas nieokreślony nie ma z góry określonego terminu trwania stosunku pracy. Jest to najkorzystniejsza forma zatrudnienia z punktu widzenia pracownika a tym samym niesie największe obciążenie dla pracodawcy.

Umowa o pracę na okres próbny

Jest to specyficzny rodzaj umowy, który jest zawierany przed zawarciem umowy o pracę. Maksymalny okres, na jaki można podpisać tego typu umowę to 3 miesięce. Dzięki takiej umowie pracodawca może sprawdzić umiejętności pracownika, zanim na stałe go zatrudni w swojej firmie, tak samo pracownik może sprawdzić, czy ten typ pracy, aby na pewno mu odpowiada.

Umowa na zastępstwo

Tego typu umowę podpisuje się w sytuacji, gdy potrzebujemy w firmie zastępstwa. Można w umowie wpisać konkretny termin powrotu osoby zastępowanej bądź zaznaczyć, że umowa trwa do momentu, aż nie powróci do pracy. Umowa na zastępstwo może zostać rozwiązana ze 3-dniowym wypowiedzeniem.

Umowa na czas wykonywania określonej pracy

Umowa ta dotyczy prac sezonowych bądź cyklicznych i nie ustala konkretnego czasu jej zakończenia. Jest ona zawierana w celu wykonywania określonego zadania.

Zobacz jak wygląda dodawanie umowy o pracę w systemie wfirma.pl