Od stycznia 2019 zacznie obowiązywać ulga dla małych przedsiębiorców, która wprowadza zależność składki ZUS od przychodu. Zmiany te zostały wprowadzone  przez Konstytucję biznesu i mają na celu ułatwienie polskim przedsiębiorcom prowadzenie własnego biznesu. Zmiana zasady ustalania podstawy składek ZUS ma wpłynąć pozytywnie na  przedsiębiorców.  Czy ustawodawca wprowadził jakieś ograniczenia? Na jakich warunkach można skorzystać z tej ulgi?  Kto może z takiego przywileju skorzystać? Czy jedynie drobni przedsiębiorcy zapłacą niższe składki na ubezpieczenie społeczne do 2019 roku?

Składki ZUS od przychodu - jakie są ograniczenia?

W przypadku takich składek wprowadzono limit od przychodu i wynosi on 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w roku poprzednim. Wynika z tego że składek od przychodu w 2019 roku mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 63 000 zł. Wynika to z tego że w 2018 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2 100 zł (2 100zł x 30 = 63 000zł). Istotne jest także to że składki ZUS od przychodu stanowią podstawę tylko składek społecznych i składki na Fundusz Pracy. Składka zdrowotna zawsze opłacana jest według zasad ogólnych. Okres w jakim przedsiębiorcy mogą skorzystać z takich składek został ograniczony. Składki ZUS od przychodu mogą być opłacane przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. Dzięki temu przedsiębiorca, osiągający niskie przychody, z tej ulgi będzie mógł korzystać przez 36 miesięcy. Następnie przez kolejne 2 lata będzie zobowiązany do opłacania zwykłych składek ZUS. Warto zaznaczyć że po tych 24 miesiącach opłacania zwykłych składek przedsiębiorca będzie mógł ponownie wrócić do opłacania składki ZUS od przychodu przez kolejne trzy lata.

Pozostałe warunki korzystania z ulgi

Warunki jakie muszą spełnić osoby, które chcą skorzystać z ulgi jaką są składki ZUS od przychodu:

  • przedsiębiorcy nie mogą opłacać w poprzednim roku kalendarzowym zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej;
  • nie mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS (tzw. małego ZUSu);

  • muszą prowadzić firmę przez co najmniej przez 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym;

  • nie mogą wykonywać działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy.