Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca oblicza się gdy pracownik przez część miesiąca nie jest obecny w prac. Stosuje się dwie metody obliczania wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej za przepracowane dni miesiąca w zależności, czy nieobecność pracownika w części miesiąca była spowodowana chorobą czy inną przyczyną.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca a choroba

Gdy w miesiącu nieobecności spowodowanej chorobą tj gdy pracownik otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe lub pobierał m.in.: zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne wówczas wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca liczymy:

 1. pełne miesięczne wynagrodzenie dzielimy na 30,
 2. otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni choroby (dni ze zwolnienia lekarskiego),
 3. wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc odejmujemy otrzymaną kwotę (z punktu 2).
Przykład 1.

Pracownik z miesięcznym wynagrodzeniem 3000 zł brutto był niezdolny do pracy z powodu choroby przez 10 dni kalendarzowych w styczniu. Za ten okres pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe. Natomiast wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca należy wyliczyć w następujący sposób:

 1. 3000 zł : 30=100zł
 2. 100złx 10 dni = 1000 zł
 3. 3000 zł - 1000zł = 2000 zł jest to wynagrodzenie brutto za przepracowaną część miesiąca

Inna nieobecność niż choroba a wynagrodzenie

W przypadku nieobecności z przyczyn innych niż choroba lub podjęcia/zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca wynagrodzenie za część miesiąca ustala się:

 1. miesięczną stawkę wynagrodzenia należy dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
 2. otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę godzin nieprzepracowanych,
 3. od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc  odejmuje się otrzymaną kwotę z punktu 2.

Przykład 2.

Zatrudniono pracownika na pełen etat w dniu 6 sierpnia 2018, który ma pracować od poniedziałku do piątku. Stałe miesięczne wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto. W sierpniu 2018 r. liczba godzin do przepracowania to 176 h. Wynagrodzenie za czas przepracowany wyliczmy:

 1. 2100 zł : 176 h = 11,93 zł
 2. 11,93 zł x 24 h nieprzepracowane = 296,32
 3. 2100 zł - 296,32 zł = 1813,68 zł (wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca)

Różne rodzaje nieobecności

Gdy w danym miesiącu pracownik będzie przebywał na zwolnieniu chorobowym oraz wystąpi inna nieobecność, wówczas należy wyliczyć wynagrodzenie korzystając z dwóch wcześniej przedstawionych sposobów.

Przykład 3.

Pracownik z wynagrodzeniem 3000 zł brutto przez pierwsze 5 dni miesiąca był chory. Natomiast pod koniec miesiąca prze 5 dni (40h) przebywał na urlopie bezpłatnym. W miesiącu było do przepracowania 160 godzin. Wynagrodzenie za ten miesiąc należy wyliczyć w następujący sposób:

 1. Kwota zmniejszająca wynagrodzenie za okres choroby: (3000 zł : 30) x 5 dni = 500 zł
 2. Kwota zmniejszająca wynagrodzenie za nieprzepracowany okres urlopu bezpłatnego: (3000 zł : 160h) x40 h= 750 zł
 3. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca 3000 zł - (500 zł + 750 zł) = 1750 zł