PIT-11 jest deklaracją roczną, na której płatnik wykazuje wysokość pobranych zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokość uzyskanych przez podatnika dochodów. Komu i w jakim terminie pracodawca powinien przekazać PIT-11? 

Termin przekazania deklaracji PIT-11

Pracodawca jest zobligowany przekazać zeznanie roczne PIT-11:

  • do urzędu skarbowego w terminie do ostatniego dnia stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który została sporządzona deklaracja,

  • pracownikowi/zleceniobiorcy/wykonawcy do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, za który została sporządzona deklaracja.

Forma przekazania PIT-11

PIT-11 należy przekazać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej, natomiast pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej, przy czym stosując formę elektroniczną należy pamiętać o opatrzeniu deklaracji podpisem kwalifikowanym.

Kogo nie obowiązuje PIT-11?

Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania deklaracji PIT-11 za pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie lub umowy o dzieło, jeżeli kwota wynagrodzenia określona w umowie nie przekracza 200 zł brutto. Przy rozliczaniu takich umów nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodu, natomiast wynagrodzenie podlega pod zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 17%.