Preferencyjne składki ZUS są przeznaczone dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach tej ulgi przedsiębiorca przez okres 24 miesięcy ma możliwość opłacania składek ZUS w obniżonej wysokości. Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z preferencyjnych składek ZUS? Ile wynoszą preferencyjne składki ZUS w 2020 r.? Odpowiadamy poniżej.

Preferencyjne składki ZUS - kto może z nich skorzystać?

Z preferencyjnych składek ZUS mogą skorzystać osoby, które:

  • zakładają działalność gospodarczą po raz pierwszy lub nie prowadziły pozarolniczej działalności przez ostatnie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej,

  • w ramach działalności gospodarczej nie świadczą usług na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności. 

Preferencyjne składki ZUS - ile wynoszą?

Podstawa preferencyjnych składek ZUS wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. W 2020 r. płaca minimalna wynosi 2 600 zł, w związku z czym podstawa preferencyjnych składek ZUS to 780 zł (2 600 zł * 30%). Wysokość poszczególnych składek została przedstawiona w tabeli poniżej:

Rodzaj składki

Wysokość składki 

Emerytalna (19,52%)

152,26 zł

Rentowa (8,0%)

62,40 zł

Chorobowa (2,45%)

19,11 zł

Wypadkowa (1,67%)

13,03 zł

Suma

246,80 zł

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca jest zobligowany do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi w 2020 roku 362,34 zł.