Od 1 stycznia 2019 roku rząd polski wprowadził nową ulgę dla przedsiębiorców - składki od przychodu, zwane inaczej ulgą mały ZUS. Nowelizacja ta miała na celu zmniejszenie wysokości opłacanych składek ZUS przedsiębiorców osiągających niewielkie przychody. Natomiast już od lutego 2020 roku wchodzi w życie nowa ulga - składki od dochodu, czyli mały ZUS PLUS. Ulga ta w praktyce jest “rozwinięciem” ulgi mały ZUS. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak dokonać zgłoszenia do składek od dochodu.

Mały ZUS

Ulga mały ZUS, czyli składki od przychodu, była dostępna dla przedsiębiorców od stycznia 2019 roku. Okres jej obowiązywania skończy się wraz z dniem 31.01.2020 roku. Ulga ta była skierowana głównie do przedsiębiorców osiągających niskie przychody - zgłosić się mogły do niej osoby, których przychód za rok poprzedni nie przekroczył limitu trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku minionym. 

Zgłoszenia do tej ulgi dokonywało się za pomocą druku ZUS ZUA/ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczeń 05 90 albo od 05 92.

Mały ZUS PLUS

Rozwinięcie ulgi mały ZUS, którym jest mały ZUS PLUS, miało na celu zwiększenie grupy potencjalnych jej odbiorców.

Limit przystąpienia do ulgi składki od dochodu został zwiększony do kwoty 120 000 zł.

Dodatkowo do ulgi mały ZUS PLUS nie mogą zgłosić się przedsiębiorcy:

  • prowadzący w poprzednim roku działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni,

  • mający prawo do korzystania z ulgi na start lub preferencyjnych składek ZUS,

  • wykonujący pracę na rzecz byłego pracodawcy,

  • korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej i jednocześnie zwolnieni z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgłoszenie do mały ZUS PLUS

Polscy przedsiębiorcy musieli dosyć długo czekać na oficjalne stanowisko ZUS w kwestii zgłoszenia do nowej ulgi. Dopiero 15-go stycznia 2020 roku ZUS opublikował oficjalne oświadczenia wyjaśniające w jaki sposób należy dokonywać zgłoszeń do składek od dochodu.

Mały ZUS PLUS po korzystaniu z ulgi mały ZUS w 2019 roku oraz styczniu 2020

W przypadku, gdy jako przedsiębiorca było się zgłoszonym do małego ZUS zarówno w 2019 roku jak i w styczniu 2020 roku - nie trzeba dokonywać przerejestrowania w ZUS w celu korzystania z ulgi składki od dochodu. 

ZUS podjął decyzje że kod tytułu ubezpieczenia, jaki obowiązywał przy uldze składki od przychodu (czyli 05 90 albo od 05 92) zostaje przypisany również do ulgi składki od dochodu.

Ważne!
Kod tytułu ubezpieczenia na uldze mały ZUS PLUS będzie taki sam jak na uldze mały ZUS - 05 90 albo od 05 92.

Mały ZUS Plus gdy w styczniu 2020 roku opłacało się duży ZUS

Przedsiębiorca, chcący zgłosić się do ulgi mały ZUS PLUS, który w 2019 roku oraz w styczniu 2020 roku nie korzystał z ulgi mały ZUS, powinien dokonać przerejestrowania. Po ówczesnym wyrejestrowaniu się z obowiązującego do tej pory kodu tytułu ubezpieczenia (za pomocą deklaracji ZUS ZWUA) należy dokonać ponownej rejestracji z wykorzystaniem deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA/ZUS ZZA. Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonać z kodem 05 90 albo od 05 92.

Termin zgłoszenia do ulgi składki od dochodu

Zgłoszenia do omawianej ulgi przedsiębiorcy mogą dokonywać maksymalnie do 2 marca 2020 roku, jeżeli w roku 2019 oraz w styczniu 2020 roku zgłoszeni byli do dużego ZUS. Termin ten obowiązuje również osoby, które rozpoczęły lub wznowiły prowadzenie działalności w lutym 2020 roku.

W przypadku, gdy przedsiębiorca spełni warunki do przystąpienia do ulgi mały ZUS Plus (np. po zakończonym okresie preferencji) ma on od tego czasu 7 dni na dokonanie przerejestrowania.

Liczne zmiany prawne jakie miały miejsce na przełomie lat 2019/2020 mogły skutkować powstawaniem licznych wątpliwości dotyczących obowiązujących przedsiębiorców ulg na składki od dochodu. Obecnie opublikowane opracowania, dotyczące omawianego tematu, jasno wyjaśniają proces postępowania związany ze zgłoszeniem przedsiębiorcy do ulgi mały ZUS PLUS.